Moodle

You are not logged in. (Login)

 • To jest platforma e-learningowa VI Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Ukazywać się na niej będą kursy kierowane głównie do uczniów naszego liceum, ale część materiałów będzie dostępna także dla gości. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach.

Available Courses

 • Maturzyści znajdą tu wzór zapisu bibliograficznego oraz wzór prezentacji maturalnej. Są to dwa pliki PDF.
 • Kurs dotyczy sarmatyzmu jako typowego dla Polski zjawiska i przeznaczony jest głównie dla uczniów I klasy LO.
 • W trakcie trwania tego kursu przypomnicie sobie najważniejsze pojęcia z poetyki oraz powtórzycie sobie analizowanie i interpretowanie utworów lirycznych. Proszę wykonać krótkie testy związane z podanym zakresem materiału.
 • Kurs " Polacy na frontach II wojny światowej" przeznaczony jest dla klasy III liceum Ogólnokształcącego
 • Na kursie dowiesz się, jak rosły w potęgę Prusy, Rosja i Austria w XVII- XVIII wieku. Jaki miały rozwój terytorialny, jakie przeprowadzono w nich reformy wzmacniające państwo. Kurs przeznaczony dla drugiej klasy LO.
 • Na kursie przedstawiam przyczyny, przebieg działań wojennych oraz postanowienia pokojowe jednego z najkrwawszych okresów historii powszechnej XVII wieku. Kurs przeznaczony jest dla klasy II LO.
 • Na kursie przedstawiłam szereg informacji na temat kultury polskiego renesansu. Kurs jest przeznaczony dla uczniów klasy II LO.
 • Zapraszam do udziału w kursie na temat kultury hellenistycznej. Dowiecie się o jej cechach charakterystycznych oraz głównych ośrodkach występowania. Dla uczniów I klasy LO.
 • Przedstawiam maturalne arkusze egzaminacyjne z historii z ostatnich trzech lat. Wybrałam poziom podstawowy oraz rozszerzony. Do każdego arkusza podany jest klucz odpowiedzi. Zachęcam do sprawdzenia swojej wiedzy.
 • Celem kursu jest przedstawienie genezy oraz przebiegu reformacji w Europie. Dla liceum.
 • Celem kursu jest przedstawienie rozwoju gospodarczego na ziemiach polskich w XII - XIII wieku. Zasad lokacji miast i wsi oraz przemian w rolnictwie. Kurs przeznaczony dla klasy drugiej LO.
 • Celem kursu jest przedstawienie genezy oraz przebiegu reformacji w Europie. Dla gimnazjum.
 • Kurs dotyczy panowania Piastów w latach 960-1138.

 • Badanie wynikw nauczania po klasie 2 gimnazjum.

 • Badanie wyników nauczania po klasie 1 gimnazjum
 • Program (należy uruchomić w Internet Explorer) składa się z trzech części:
  krok pierwszy - to wzory i nazewnictwo związków nieorganicznych
  oraz metody otrzymywania tlenków, kwasów, zasad i soli
  krok drugi - to wartościowość
  krok trzeci - to bilansowanie równań reakcji
 • Co łączy wszystkie kwasy? Jakie mają właściwości i gdzie znalazły zastosowanie? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w kursie.
 • Program (należy uruchomić w Internet Explorer)
  Moduł 1.1 dotyczy budowy atomu-jądra. Obok teorii do każdego zagadnienia podawane są przykłady i zadania typu maturalnego (matura rozszerzona). Na końcu modułu jest test sprawdzajacy opanowanie treści tego modułu.
 • Na tym kursie znajdują się wybrane zadania maturalne z arkuszy egzaminacyjnych poziom podstawowy i rozszerzony od 2005r.
 • Kurs, jak tytuł sugeruje, związany jest ze średniowiecznymi prądami w architekturze i sztuce i skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None